Aktivacija Apple CarPlay

Doživljenjska aktivacija storitve Apple Carplay za NBT EVO Professional navigacije


Projekti